تبلیغات
مطالعات اجتماعی - مطالب هفته سوم اسفند 1394

سوالات مطالعات اجتماعی هفتم

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] [ 08:36 ب.ظ ] [ محمد جواد صفایی قم ناحیه یک دبیرستان فرهنگ ]

سوالات جغرافیا هفتم

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] [ 08:34 ب.ظ ] [ محمد جواد صفایی قم ناحیه یک دبیرستان فرهنگ ]

سوالات تاریخ هفتم

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] [ 08:32 ب.ظ ] [ محمد جواد صفایی قم ناحیه یک دبیرستان فرهنگ ]

حوادث تاریخی نهم به صورت شعر

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] [ 08:26 ب.ظ ] [ محمد جواد صفایی قم ناحیه یک دبیرستان فرهنگ ]